HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR 2015.
NOVEMBER 5-7, 2015.


Hong Kong International Wine & Spirits Fair 2014 (6-8 Nov 2014)

Hong Kong International Wine & Spirits Fair 2013 (7-9 Nov 2013)


Hong Kong International Wine & Spirits Fair 2012 (8-10 Nov 2012)


Hong Kong International Wine & Spirits Fair 2011 (3-5 Nov 2011)


HOFEX 2010 (11-14 May2011)